Εκκλησία Αγίου Φανουρίου Πολύγυρος


● Αρχιτεκτονικό Σχέδιο πίσω όψης
● Αρχιτεκτονικό Σχέδιο πλάγιας όψης
● Αρχιτεκτονικό Σχέδιο πρόσοψης
● Φωτογραφία Εκκλησίας Αγίου Φανουρίου


Photo Gallery
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο πίσω όψης
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο πλάγιας όψης
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο πρόσοψης
Φωτογραφία Εκκλησίας Αγίου Φανουρίου

Αίθουσα εκδηλώσεων Νέας Φώκαιας


● Τρισδιάστατη Δυτική όψη
● Τρισδιάστατη Βορειοανατολική όψη

Photo Gallery

Τρισδιάστατη Δυτική όψη
Τρισδιάστατη Βορειοανατολική όψη

Διώροφη Κατοικία


● Αρχιτεκτονικό Σχέδιο νότιας όψης
● Αρχιτεκτονικό Σχέδιο δυτικής όψης
● Αρχιτεκτονικό Σχέδιο κάτοψης ισογείου
● Αρχιτεκτονικό Σχέδιο κάτοψης ορόφου

Photo Gallery

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Νότιας όψης
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Δυτικής όψης
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο κάτοψης ισογείου
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο κάτοψης ορόφου

Μονοκατοικίες Κρυοπηγή Χαλκιδικής


● Τρισδιάστατη Νότια όψη
● Τρισδιάστατη Δυτική όψη
● Τρισδιάστατη Βορεινή όψη
● Τρισδιάστατη Ανατολική όψη
● Αρχιτεκτονικό Σχέδιο κάτοψης ισογείου
● Αρχιτεκτονικό Σχέδιο κάτοψης ορόφου
● Αρχιτεκτονικό Σχέδιο κάτοψης υπογείου
● Το τζάκι στο σαλόνι

Photo Gallery

Τρισδιάστατη Νότια όψη
Τρισδιάστατη Δυτική όψη
Τρισδιάστατη Βορεινή όψη
Τρισδιάστατη Ανατολική όψη
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο κάτοψης ισογείου
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο κάτοψης ορόφου
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο κάτοψης υπογείου
Το τζάκι στο σαλόνι
Διόρωφη Κατοικία Παπαβασιλείου (Άφυτος)

● Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Βορειοδυτικής όψης
● Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Νοτιοδυτικής όψης

Photo Gallery

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Βορειοδυτικής όψης
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Νοτιοδυτικής όψης
Sunspot Web Design Logo
Κατασκευή & Συντήρηση Ιστοσελίδας
© Sunspot Web Design 2019-2021 ®
63077 Κασσσάνδρεια, Χαλκιδική
Τηλ. +302374023330